::: Oznamy

Slovenská verzia   English version
  • Názov prijímateľa: RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o.
  • Sídlo prijímateľa: Dukelská štvrť 4224/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
  • Miesto realizácie projektu: Dukelská štvrť 4224/25, 018 41 Dubnica nad Váhom
  • Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na: www.opii.gov.sk
 
Projekt:
Podpora inteligentných inovácií
v spoločnosti
RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o.
Projekt:
Zvýšenie konkurencieschopnosti
RAJEC INDUSTRY spol. s r.o.
inováciou procesu obrusovania
Projekt:
Inovácia výrobného procesu
trieskového opracovania
kovov v spoločnosti
RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o.
Podrobnosti projektu Podrobnosti projektu Podrobnosti projektu